Netvořice – 12 kW / 3-F

Rodinný dům – rekonstrukce 2002, Netvořice

Vytápění objektu

  • Vytápění domu je plně pokryto teplovodním systémem s tepelným čerpadlem o výkonu 12kW / 3 fázový.
  • Od topné sezóny 2013/14 je navíc tepelné čerpadlo využito pro ohřev teplé užitkové vody se zásobníkem 200 litrů.
  • V grafu je znázorněn ohřev TUV zvýšením spotřeby.
  • Tepelné čerpadlo PANASONIC AQUAREA 12kW.
  • Celý objekt je řešen podlahovým vytápěním v kombinaci s radiátory. V místnostech je podlaha   s keramickou dlažbou.
  • Objekt je zateplen 8cm polystyrénem, okna plastová, dvojsklo.

Technické parametry

Objekt je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, o celkové zastavěné ploše 77,0 m2 a vytápěné ploše 154,0 m2. Tepelné ztráty byly spočítány na cca 12,5 kW.

Zastavěná plocha 77,0 m2
Vytápěná plocha 154,0 m2
Vytápěný objem
315,0 m3
Ohřev TUV
200 litrů
Vypočítaná tepelná ztráta 12,5 kW
Výkon instalovaného vytápění 12,0 kW
Příkon instalovaného vytápění 2,57 kW / 3 fázový
COP 4,67
Hlavní domovní jistič 3x 25 A
Domovní sazba D45d (Přímotop, 20 hodin NT)
Nadmořská výška objektu
350 m.n.m.

Provozní náklady

Objekt je vybaven tepelným čerpadlem od listopadu 2011. K dispozici jsou údaje o nákladech na vytápění v topné sezóně 2010-2011 pomocí přímotopného elektrokotle. Nepravidelně byl provozován krb na dřevo v obývacím pokoji.

Elektřina je odebírána od ČEZ s domovní sazbou D45d a v roce 2011 za cenu 2.81,- Kč za kWh.

Cílem této stránky je graficky znázorňovat provozní náklady tepelného čerpadla VZDUCH / VODA a přímotopného elektrického kotle Protherm 18kW.

Můžete i vy průběžně sledovat provoz tohoto čerpadla. Provozní náklady jsou vždy objektivní až na konci topné sezóny.

Typ vytápění / topná sezóna Spotřeba v kWh CZK
UT TUV
Elektrokotel (přímotop) / 2010 – 11 19 035,0 0 45 876,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2011 – 12 6 151,0 0 17 281,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2012 – 13 6 255,0 0 17 575,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2013 – 14 5 889,0 1 694,0 16 550,- + 4 760,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2014 – 15 6 127,0 1 909,0 17 217,- + 5 364,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2015 – 16 6 109,0 16 494,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2016 – 17 5 880,0 15 876,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2017 – 18 6 813,0 18 395,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2018 – 19 5 877,0 15 867,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2019 – 20 6 448,0 19 150,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2020 – 21 7 031,0 22 499,-
Tepelné čerpadlo 12kW / 2021 – 22 6 717,0 30 226,-