Vejminek – Netvořice – 9 kW / 3-F

Vejminek Netvořice

Vytápění objektu + ohřev TUV – kombinovaný se solárním ohřevem

 • Vytápění domu je plně pokryto teplovodním systémem s tepelným čerpadlem o výkonu 9kW / 3 fázový.
 • Tepelné čerpadlo je využito i pro ohřev teplé užitkové vody se zásobníkem 200 litrů, s kombinací solárních kolektorů.
 • Tepelné čerpadlo PANASONIC AQUAREA 9kW.
 • Celý objekt je řešen podlahovým vytápěním.
 • Objekt je zateplen 10 cm polystyrénem EPS70, okna plastová, trojsklo.

Technické parametry

Objekt je nepodsklepený o celkové zastavěné ploše 180,0 m2 a vytápěné ploše 150,0 m2.

 • Vytápěná plocha: 150,0 m2
 • Vytápěný objem: 390,0 m3
 • Ohřev TUV: 200 litrů – kombinace se solárním ohřevem
 • Výkon instalovaného vytápění: 9,0 kW
 • Hlavní domovní jistič:: 3x 25 A
 • Domovní sazba: D45d
 • Nadmořská výška objektu: 360 m.n.m.

 

Provozní náklady

Objekt je vybaven tepelným čerpadlem od listopadu 2013.

Cílem této stránky je graficky znázorňovat provozní náklady tepelného čerpadla VZDUCH / VODA. Můžete i vy průběžně sledovat provoz tohoto čerpadla. Naměřené výsledky jsou vždy objektivní až na konci topné sezóny.
Elektřina je odebírána od ČEZ s domovní sazbou D45d a v roce 2013 za cenu 2.81,- Kč za kWh.

Typ vytápění / topná sezóna Spotřeba v kWh CZK
VT NT
Tepelné čerpadlo 9kW / 2013 – 14 3 356,5 0 9 432,-
Tepelné čerpadlo 9kW / 2014 – 15 3 387,9 0 9 520,-

Grafy – přístupné od 25.10.2013